Monday, May 7, 2012

Mga popular Skin Myths

As a Pinay, who were born and raised here in the Philippines. Aware tayo sa napakaming kasabihan o superstitions maging sa pag-papaganda, So i-asses natin ang iba't ibang beauty myths sa post na ito:

Skin care myths
  1. Okay lang mag-stick sa iisang klase ng Beauty products. Nagiiba-iban ang skin types natin, maaring oily ang skin mo 5 years ago at ngayong working ka na, nagsimula ang problema mo sa dry skin. Laging i-asses ang skin type mo. Ang stress, age, community ay mga factors na nakaka-apekto sa current skin type na meron ka kaya mainam na masipag maghanap-hanap ng skin products ayon sa changing needs mo.
  2. Ang Facial masks ay mas effective kung hahayaang over-night. Tempting iwan ang facial masks sa  mukha habang natutulog dahil relaxing ito at malamig. Pero ang mga ito ay may substances na nakaka-irritate at maaring mag cause ng brak outs. Huwag hayaang matagalan sa mukha ang facial masks ng mas matagal sa recommended time na pag-gamit nito. I-follw ang instructions at maging cautious.
  3. Mas maraming anti-aging cream mas effective. Hindi totoo ang ganitong paniniwala, ang retinoid ay isa sa active ingredients sa anti-aging creams at effective lang ito sa gabi. Pag naarawan kasi ito, nawawala ang effectivity nito dahil sa UV rays ng araw. Kaya sundan ang directions ng anti-againg creams mo, ang ibang creams ay once-a-day lang dapat ginagamit.
  4. Ang suncreen ay para lamang sa beach. Ang suncreen ay kinakailangan ng balat kahit hindi panahon ng pag-swiswimming. Masama sa skin ang sobrang UVA at UVB rays kaya i-block ito hangga't maari. Maglagay ng sunscreen 30 minutes bago lumabas ng bahay, ang protection na ito ay kinakailangan para ma-avoid ang further sking damages.
  5. Kinakailangan pa ng  moisturizer bukod sa suncreen. Maaring narinig mo na, na, ang sunscreen ay hindi sapat para ma-moisturize ang skin kaya kailangan mag-lotion bago mag apply ng sunscreen. Maaring kalimutan na ang lotion at sunscreen ang ialagay pag lalabas sa initan, sapat na ang moisturizing components ng sunscreen para sa skin mo at mag lotion na lamang bago matulog sa gabi.
  6. Ang pimples ay para lamang sa teenagers. Ang pimples ay sanhi ng sebum o oil na pino-produce ng sabaceous glands. Pag naiwan ang oil sa pores attractive ito sa bacteria at maaring ma-inflammed ito na syang nagiging tighiyawat. Anng Hormonal imbalance ay nagdudulot ng extra oily skin, ang pagbubuntis, menopause o kahit stress ay maaring mag-cause ng brakouts. Lagyan ng Benzoyl peroxide ang affected area o kumonsulta na sa dermatologist para sa severe adult acne.
  7. Ang tubig ay tama na para ma-hydrate ang balat. Totoo na ang tubig ay kailangan ng skin para ma-hydrate ito at makaiwas tayo sa dry skin, pero kailangan pa natin ng moisturizers dahil sa climate conditon na maaring maka-dehydrate sa balat. Uminom ng 8 glasses of water a day at huwag din kakalimutan ang moisturizers.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...